Kontraindikácie

NEPOUŽÍVAJTE LEDmasku v prípadoch, ak:

Zoznam liekov

Typ lieku

Špecifická skupina alebo názov

Komentár

Antireumatiká

Gold 50 alebo Ridaura

Ak ÁNO, LED masku LEDYOURSELF nie je možné používať

Antireumatiká alebo imunosupresíva

Azathioprin (Imuran, Azasan)

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

Antiarytmiká

Amiodarone (Cordarone, Pacerone), Aratac

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

 

Quinidine

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 10/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Antibiotiká

Fluorochinolony:Ciprofloxacin (Cipro), Levofloxacin (Levaquin), Lomefloxacin (Maxaquin),Norfloxacin (Noroxin), Ofloxacin (Floxin)

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

 Tetracykliny: Demeclocycline (Declomycin), Doxycycline (Vibramycin),  Minocycline (Minocin), Oxytetracycline (Terramycin)

 Iné: Azithromycin (Zithromax), Capreomycin (Capastat), Ceftazidime  (Fortaz),cycloserine (Seromycin),Metronidazole (Flagyl), nalidixic acid  (NegGram), pyrazinamide, sulfamethoxazole/ trimethoprim (Bactrim)

Protinádorové

Bexarotene (Targretin), Capecitabine (Xeloda), Dacarbazine (DTIC), Epirubicin (Ellence), Fluorouracil (5-FU), Interferon alfa (Intron A, Alferon-N), Methotrexate (Mexate), Pentostatin (Nipent), Procarbazine (Matulane), Tretinoin, oral (Vesanoid), Vinblastine (Velban, Velbe)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 1/100 až 5/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Antikonvulzíva (antiepileptiká)

Carbamazepine (Tegretol), Felbamate (Felbatol), Gabapentin (Neurontin), Lamotrigine (Lamictal), Oxcarbazepine (Trileptal), Topiramate (Topamax), Valproic acid (Depakene)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 1/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Antimykotiká

Flucytosine (Ancobon), Griseofulvin (Fulvicin, Gris-PEG), Terconazole (Terazol) Voriconazole (VFEND)

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

Antihistamíny

Cetirizine (Zyrtec), Diphenhydramine (Benadryl), Loratadine (Claritin), Promethazine (Phenergan)

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

Antihypertenzíva

Captopril (Capoten), Diltiazem (Cardizem, Tiazac), Enalapril (Vasotec), Nifedipine (Procardia), Sotalol (Betapace)

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

Antimalariká

Chloroquine (Aralen), Hydroxychloroquine (Plaquenil), Pyrimethamine (Daraprim), Pyrimethamine/sulfadoxine (Fansidar), Quinine

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

Antipsychotiká

Fenotiazíny: Chlorpromazine (Thorazine), Fluphenazine (Prolixin), Perphenazine (Trilafon), Prochlorperazine (Compazine), Thioridazine (Mellaril), Trifluoperazine (Stelazine)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 2/100 až 3/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Antiretrovirálne

Ritonavir (Norvir), Saquinavir (Fortovase,Invirase), Zalcitabine (Hivid)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 2/100 reakcie na svetlo.

Protivírusové

Amantadine (Symmetrel), Acyclovir (Zovirax)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 1/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Kardiovaskulárne

Tiazidové diuretiká: Bendroflumethiazide (Corzide), Chlorthalidone (Thalitone), Hydrochlorothiazide (Microzide), Hydroflumethiazide (Diucardin), Indapamide (Lozol), Methyclothiazide (Enduron), Metolazone (Zaroxolyn), Polythiazide (Renese)

Ak ÁNO, LEDmasku LEDYOURSELF je môžné používať, pokiaľ sa liek nebral v posledných 5 dňoch.

  Diuretiká, Iné: Furosemide (Lasix), Triamterene (Dyrenium)

Regulátory lipodov

Fenofibrate (Tricor)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 10/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Nesteroidné protizápalové lieky

Diclofenac (Voltaren, Cataflam), Naproxen (Anaprox)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť < 1/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 1 deň, LEDmasku je možné používať.

Sedatíva

Alprazolam (Xanax), Chlordiazepoxide (Librium), Zaleplon (Sonata), Zolpidem (Ambien)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 1/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Statíny

Fluvastatin (Lescol), Lovastatin (Mevacor), Pravastatin (Pravachol), Simvastatin (Zocor)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť < 0,5/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Kožné prípravky (určené na akné)

Isotretinoin (Accutane, Roaccutane),Tretinoin topical (Renova, Retin-A), Tazarotene (Tazorac)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použitie LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť 5/100  až 10/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.

Kožné prípravky (určené na vlasy)

uhľový decht, Minoxidil (Rogaine)

Ak ÁNO a liek v súčasnosti užívate, je použite LEDmasky LEDYOURSELF na Vašom uvážení. Existuje pravdepodobnosť < 0,5/100 reakcie na svetlo. Ak ste prestali užívať lieky na ≥ 5 dní, LEDmasku je možné používať.